Bild på bänken

arbetsbank_hires

Bilden visar den fullt utrustade bänken med produktkod SMIDIG- 6-16-92-5. Se produktbladet för mer information.

Visad lös utrustning som verktyg, plastbackar med mera ingår ej i leveransen.

Bänken leveras som platt paket. Monteras ihop på 15 minuter. Montageinstruktion med bilder som visar steg för steg hur bänken byggs medföljer.